διαλοιδοροῦμαι

διαλοιδοροῦμαι
διαλοιδορέομαι
rail furiously at
pres ind mp 1st sg (attic epic doric)
διαλοιδορέομαι
rail furiously at
pres ind mp 1st sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”